Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
Weekpuzzels 2017 deel 2


Week 21

q13681img1.gif

  • Bereken de oppervlakte van $\Delta AEF$ in cm2.

Week 22

In de figuur 1 zitten 9 rechthoeken verborgen: 4 vierkantjes van 1 bij 1, twee rechthoeken van 1 bij 2, twee rechthoeken van 2 bij 1 en een vierkant van 2 bij 2.

q13681img2.gif

  • Hoeveel rechthoeken zitten er verstopt in figuur 2?

Uit de Pythagoras


Week 23

q13681img3.gif
Wiskunde Academie - Goniometrie - Vergelijkingen opstellen bij meetkundige figuren


Week 24

Bert heeft 10 kaarten. Op elke kaart staat een ander getal. Het zijn de getallen 1 t/m 10. Hij moet op zo veel mogelijk verschillende manieren een combinatie van 4 kaarten maken, waarvan de getallen samen telkens 21 zijn. Eenzelfde combinatie in een andere volgorde telt niet als een nieuwe combinatie (dus bijvoorbeeld 1+5+7+8 en 1+8+5+7 gelden als dezelfde combinatie).

  • Hoeveel verschillende combinaties zijn er mogelijk?

beterrekenen


Week 25

Een boer verkoopt een schaap voor $f$18,56 en wint daarbij zooveel percent als het schaap hem guldens gekost heeft.

  • Voor hoeveel heeft hij dat schaap ingekocht?

MULO-A Algebra 1907 Algemeen


Week 45

q13681img5.gif

"Je verdeelt 32 rode rozen over 3 vazen waarbij in elke vaas minstens 5 rozen moeten komen. Om hoeveel manieren kan de rozen verdelen over de vazen?"

combinaties en herhalingscombinaties


Week 46

q13681img6.gif

Niels gooit met zeven dobbelstenen. Hoeveel mogelijkheden zijn er om in totaal 39 ogen te gooien?


©2004-2024 W.v.Ravenstein