Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
Weekpuzzels 2018 deel 1


Week 2

q14031img1.gif

  • 'If the sum of the digits of a two digit number is 7, then what are those digits when the reversed is 9 more than the original?'

Week 3

q14031img2.gifq14031img2.gifq14031img2.gif

Je hebt per ongeluk 3 lege batterijen in een doos met goede batterijen van het type AAA 1,5V gedaan. Die doos bevat nu 10 batterijen. Je hebt 4 nieuwe batterijen nodig voor je grafische rekenmachine. Je neemt willekeurig een batterij uit de doos, test deze en legt ze apart. Zodra je vier goede batterijen hebt stop je.

  • Wat is nu de kans dat je 4 goede batterijen hebt na exact vijfmaal testen van een batterij?


Week 4

q14031img3.gif

De bemanning van een zeilschip bestaat uit 25 personen. Toen het schip een haven binnenliep had de kok nog voor 8 dagen proviand. Onverwacht stapten 5 bemanningsleden af.

  • Hoe lang kon de kok nog met de voorraden toe?


Week 5

q14031img1.gif

Voor hoeveel natuurlijke getallen van 3 cijfers is het middelste cijfer het gemiddelde van de 2 overige cijfers?


Week 6

q14031img1.gif

Je hebt vijf getallen. Als je er telkens twee bij elkaar optelt, krijg je de volgende antwoorden: 0, 1, 3, 5, 5, 7, 8, 9, 10 en 12. Wat zijn de vijf getallen?


Week 7

q14031img1.gif

Een vervoersonderneming beschikt over 100 vrachtwagens. Men schildert op deze wagens volgnummers van 1 tot en met 100.

  • Hoeveel maal wordt het cijfer 2 geschilderd?


Week 8

q14031img4.gif

Aan een hondenshow doen 98 honden mee. Er zijn kleine honden en grote honden. Er zijn 36 meer kleine dan grote honden.

  • Hoeveel grote honden doen er mee aan de show?

Week 9

ABCDE is een regelmatige vijfhoek met middelpunt M waarbij |AP| = $\frac{1}{4}$|AB| en |BN| = $\frac{1}{3}$|BC|.

  • Wat is de verhouding van de gearceerde oppervlakte tot de totale oppervlakte van de vijfhoek?
JWO 2007 Tweede ronde, Probleem 23 Vlaamse Wiskunde Olympiade
Week 10

Op een fruitschaal liggen appels, peren en kiwi's in de verhouding 8:5:4. Er zijn 15 appels meer dan peren. Hoeveel kiwi's zijn er?


Week 11

q14031img5.gif


Week 12

Gegeven: zijn drie punten op een lijn A( 19, -8), B(13, 1) en C(9, c).

  • Bereken c.


Week 13

q14031img7.gif


Week 14

Met de cijfers 0 tot 9 mag je getallen vormen bestaande uit 5 verschillende cijfers.  Deze getallen mogen natuurlijk niet beginnen met 0.

  • Hoeveel van deze getallen zijn deelbaar door 5 en bevatten het cijfer 8?

Week 15

q13681img6.gif

Piet gooit met 3 dobbelstenen.

  • Bereken exact de kans dat de som van de ogen minder dan 7 is?

weekpuzzels 2018 opgaven 1-15.pdf

©2004-2024 W.v.Ravenstein