Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
Weekpuzzels 2018 deel 2


Week 16

q14084img1.gif

Je ziet hier 3 vierkanten van 1 bij 1 in een gelijkzijdige driehoek.

  • Bereken exact de lengte van de zijde van de driehoek.


Week 17

q14084img2.gif

Gegeven is een halve cirkel.

  • Bereken de lengte van het lijnstuk met het vraagteken.


Week 18

q14084img3.gif

  • Bereken de lengte van BQ.


Week 19

q14084img4.gif

  •  In de figuren moeten alle cijfers van 1 t/m 9 voorkomen. Gelijke letters zijn gelijke cijfers. Maak de berekeningen kloppend.

bron


Week 20

q8569img1.gif

In een doos zitten 25 knikkers van 5 verschillende kleuren en verschillende aantallen per kleur. Altijd als je er 20 uit pakt, heb je er minstens 10 blauwe bij.

  • Hoeveel knikkers zijn er van elke kleur?

Week 21

q14084img6.gif

‘Een goedemorgen, meneer Hofmeester. Weet u misschien hoe laat het is?’ Meneer Hofmeester, die zijn antwoorden altijd als raadsel verpakt, antwoordt: ‘Jazeker, als u een kwart van de tijd van middernacht tot nu optelt bij de helft van de tijd van nu  tot middernacht, heeft u precies de juiste tijd.’

  • Hoe laat is het nu?

Week 22

q14084img5.gif

In een natuurgebied worden vijf jonge dieren van een bedreigde soort losgelaten. Ieder diertje heeft een kans van 90% om te overleven in het eerste jaar. Pas na het eerste jaar zijn de dieren geslachtsrijp, en er waren vooraf geen andere dieren van dezelfde soort aanwezig in het gebied.

Na het eerste jaar wil men nagaan hoeveel dieren nog in leven zijn. Daartoe vangt men het eerste dier dat men tegenkomt, om het te merken en dan weer los te laten. Een week later herhaalt men die procedure op een andere plaats in het gebied. Het eerste dier dat men tegenkomt blijkt het gemerkte dier te zijn.

  • Bereken in 3 decimalen de kans dat ten minste 1 van de dieren gestorven is.


Week 23

q14084img7.gif

  • Welke oppervlakte is groter? Rood of groen?


Week 24

q14084img8.gif

  • Bereken exact de lengte van OB.

Week 25

q14084img9.gif

Gegeven de balk $ABCD.EFGH$ met $AB=2$, $BC=2$ en $AE=4$. $P$ ligt op het midden van $AB$, $Q$ ligt op het midden van $BC$ en $R$ ligt op het midden van $GH$.

  • Bereken de oppervlakte van $\Delta PQR$

weekpuzzels 2018 opgave 16-25.pdf

©2004-2024 W.v.Ravenstein