Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
0. Attitude


ICT en onderwijs is aan veranderingen onderhevig. De docent heeft een professionele beroepshouding (zelfreflectie, initiatief en leiderschap) ten aanzien van ICT en onderwijs.

De docent toont aan dat hij/zij:

  1. zelfstandig, creatief, maar kritisch gebruik maakt van mogelijkheden van ICT in het onderwijs;
  2. flexibel is in het gebruik van ICT en onderwijs;
  3. samenwerking zoekt met collega’s die in een vergelijkbare situatie rondom ICT en onderwijs verkeren;
  4. op de hoogte is van ontwikkelingen op het gebied van ICT en onderwijs;
  5. in staat is om binnen zijn concrete werksituatie te reflecteren op zijn eigen handelen en de vorderingen van leerlingen.

©2004-2023 W.v.Ravenstein