Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
3. Webmaster van Netwerk

Je kunt het je misschien niet voorstellen maar er is een tijd geweest dat het nog niet zo vanzelfsprekend was dat er bij een wiskundemethode ook een website zou horen te zijn. Voor Netwerk heb ik in die beginperiode daar aan mee geholpen. Die website is er ook gekomen!

Maar de dingen gaan snel. Laatste nieuws, software, methodewijze, docenten, leerlingen, reactie...

q5864img1.gif

Maar ook hier ben ik vrij snel iets anders gaan doen... 't Was toch niet helemaal dat wat het had kunnen zijn... of zoiets...

...eigenlijk weet ik niet meer hoe 't zat...:-)

Opbrengsten

  • Wiskundemethoden bieden naast de boeken allerlei extra's waaronder digitaal lesmateriaal, oefeningen, uitwerkingen, proefwerken, e.d. Het kost wat maar dan heb je ook iets.
  • Als je liever ook zelf lesmateriaal ontwikkeld dan is in eerste instantie een wiskundemethode een goed uitgangspunt. Het kan dienen als een basis voor verdere ontwikkeling.
  • Het is voor docenten niet altijd even makkelijk om te lange leerlijnen te zien. Toch is dat wel essentieel. Een wiskundemethode kan daarbij helpen.

©2004-2024 W.v.Ravenstein