` Wiskundeleraar
©2012 wiskundeleraar.nl

Weekpuzzels 2018 deel 2


Week 16

q14084img1.gif

Je ziet hier 3 vierkanten van 1 bij 1 in een gelijkzijdige driehoek.


Week 17

q14084img2.gif

Gegeven is een halve cirkel.


Week 18

q14084img3.gif


Week 19

q14084img4.gif

bron


Week 20

q8569img1.gif

In een doos zitten 25 knikkers van 5 verschillende kleuren en verschillende aantallen per kleur. Altijd als je er 20 uit pakt, heb je er minstens 10 blauwe bij.


Week 21

q14084img6.gif

‘Een goedemorgen, meneer Hofmeester. Weet u misschien hoe laat het is?’ Meneer Hofmeester, die zijn antwoorden altijd als raadsel verpakt, antwoordt: ‘Jazeker, als u een kwart van de tijd van middernacht tot nu optelt bij de helft van de tijd van nu  tot middernacht, heeft u precies de juiste tijd.’


Week 22

q14084img5.gif

In een natuurgebied worden vijf jonge dieren van een bedreigde soort losgelaten. Ieder diertje heeft een kans van 90% om te overleven in het eerste jaar. Pas na het eerste jaar zijn de dieren geslachtsrijp, en er waren vooraf geen andere dieren van dezelfde soort aanwezig in het gebied.

Na het eerste jaar wil men nagaan hoeveel dieren nog in leven zijn. Daartoe vangt men het eerste dier dat men tegenkomt, om het te merken en dan weer los te laten. Een week later herhaalt men die procedure op een andere plaats in het gebied. Het eerste dier dat men tegenkomt blijkt het gemerkte dier te zijn.


Week 23

q14084img7.gif


Week 24

q14084img8.gif


Week 25

q14084img9.gif

Gegeven de balk $ABCD.EFGH$ met $AB=2$, $BC=2$ en $AE=4$. $P$ ligt op het midden van $AB$, $Q$ ligt op het midden van $BC$ en $R$ ligt op het midden van $GH$.


weekpuzzels 2018 opgave 16-25.pdf

Volgende Vorige

Terug Home

Login View