1. Inleiding

q209img2.gif

Een rekenmachine (onderbouw en bovenbouw!) is een snel, betrouwbaar en makkelijk hulpmiddel bij het rekenen.

Daarnaast fungeert de rekenmachine als tabellenboekje. In situaties waar voorheen een tabellenboekje gebruikt werd levert de rekenmachine snel goede benaderingen voor de gezochte waarden.

Daarnaast kan je de rekenmachine inzetten als experimenteeromgeving. Bijvoorbeeld het ontdekken van getalpatronen, regels of wetmatigheden. Maar ook werken met variabelen, functies, matrices e.d. valt daar onder.

De grafische rekenmachine is een hulpmiddel bij het rekenen, een tabellenboekje en een experimenteeromgeving.