5. Beschrijvende statistiek

Met de GR kan je handig centrum- en spreidingsmaten bepalen. Een mooie (numerieke) toepassing van de GR is het gebruik bij regressie en correlatie. Daarnaast kan je bij een aantal meetpunten passende formules bepalen.