Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
0. voorkennis

Lineaire vergelijkingen

  1. Werk de haakjes en de breuken weg
  2. Breng alle termen met $x$ naar het linkerlid, de rest naar het rechterlid
  3. Herleid beide leden
  4. Deel beide leden door het getal dat voor $x$ staat.

Lineaire ongelijkheden

  1. Werk de haakje en de breuken weg
  2. Breng alle termen met $x$ naar het linkerlid, de rest naar het rechterlid
  3. Herleid beide leden
  4. Deel beide leden door het getal dat voor $x$ staat. Als dit getal negatief is dan moet je het teken omklappen.

Ontbinden in factoren

Ontbinden in factoren betekent schrijven als product. Dat kan bij getallen maar ook bij veeltermen.

Kwadratische vergelijkingen oplossen

Sommige kwadratische vergelijkingen kan je oplossen met behulp van ontbinden in factoren. Je gebruikt daarbij de volgende regel:

  • Als A · B = 0 dan A = 0 of B = 0

©2004-2024 W.v.Ravenstein