Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
1. lineaire verbanden

Richtingscoëfficiënt

De algemene formule voor een lineaire functie:

y=ax+b

Hierbij is $a$ de richtingscoëfficiënt en $(0,b)$ het snijpunt met de y-as.

q6483img1.gif

Het tekenen van een lijn waarvan de formule bekend is...

1. Bereken (0,...) en (...,0)
2. Zie boven!
Het opstellen van een lineaire formule 1. Zie boven!
2. rc=$
\large \frac{{\Delta y}}
{{\Delta x}}
$
3. Punt en rc gegeven.

©2004-2024 W.v.Ravenstein