Snippers

Je kunt in WisFaq gebruik maken van hashtags voor het koppelen van de snippers. Dat kan wel 's aardig zijn.,..:-)

14019,"assenstelsel"
7160,"kwadraten"
7161,"breuken"
7162,"wortel"
7163,"gelijksoortige termen"
7164,"ontbinden in factoren"
7165,"negatieve getallen"
7166,"herleiden"
7167,"vergelijking"
7168,"omtrek"
7169,"oppervlakte"
7170,"ongelijkheid"
7171,"machten"
7176,"grafiek"
7178,"lijnstuk"
7180,"wortel"
7184,"vermenigvuldigen"
7186,"staartdeling"
7190,"F- en Z-hoeken"
7191,"gelijkvormigheid"
7251,"omgeschreven cirkel"
7252,"middelloodlijn"
7253,"ingeschreven cirkel"
7254,"bissectrice"
7258,"construeren"
7268,"verhoudingstabel"
7329,"zwaartelijn"
7330,"hoogtelijn"
7455,"functie"
7709,"som"
7710,"product"
7711,"term"
7712,"factoren"
7715,"loodlijn"
7754,"asymptoot"
7756,"transformatie"
7784,"eenheidscirkel"
7829,"kwadraatafsplitsen"
8213,"hellingsgetal"
8214,"hellingspercentage"
8215,"tangens"
9955,"evenredig"
9954,"omgekeerd evenredig"
7399,"verhouding"
10025,"topformule"
10027,"kruislings vermenigvuldigen"
10114,"variabele"
10242,"abc-formule"
10519,"stelling van Pythagoras"
10592,"boxplot"
11081,"richtingscoëfficiënt"
11081,"richtingscoëfficiënt"
11808,"origineel"
11809,"beeld"
11968,"standaardfunctie"
11969,"standaardgrafiek"
11970,"hyperbool"
11971,"parabool"
11972,"cirkel"
11973,"kegelsnede"
11974,"ellips"
14216,"domein"
14217,"bereik"
14218,"interval"
14859,"formule"
14892,"verschil"


Je kunt hoog springen. Je kunt laag springen. Je kunt ook niet springen. Alles kan altijd beter maar dat gaat nooit vanzelf.

http://www.wiswijzer.nl

©2004-2024 Wiskundeleraar - login