Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
aanpak

Om de aankoopsprijs in 1986 te kunnen vergelijken met de verkoopsprijs in 2009 moet je verkoopsprijs in euro om rekenen in dollar. De vraag is immers 'met hoeveel dollar'. Als je de verkoopsprijs in dollar hebt dan kan je de winst uitrekenen.

  1. Bereken de verkoopsprijs in dollar.
  2. Bereken de winst (verkoopsprijs - aankoopsprijs)
  3. Bereken het aantal jaren van 1986 naar 2009.
  4. Bereken de toename per jaar.
  5. Rond af op duizendtallen.

Je krijgt dan:

  1. De verkoopsprijs in dollar is 32.700.000×1,34 = 43.818.000 dollar
  2. De winst is gelijk aan 43.818.000 - 385.000 = 43.433.000 dollar
  3. Het aantal jaren is 2009 - 1986 = 23
  4. De toename per jaar is 43.433.000 : 23 = 1.888.391,30 dollar
  5. Afgerond op duizendtallen is dat 1.888.000 dollar per jaar.

Het vijfstappenplan dus...:-)

©2004-2024 W.v.Ravenstein