Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
Taal van de wiskunde

 • Meetkundige tekeningen en schema’s
 • Schematische voorstellingen, tabellen en grafieken
 • Notaties in de wiskunde
 • Rekenkundige, wiskundige en meetkundige uitdrukkingen
 • Formele, informele notaties en modellen
 • Wiskundige begrippen
 • Contexten en probleemsituaties beschrijven met wiskundige begrippen
 • Structuur van bewijzen
 • Rekenregels
 • Stappen in een berekening
 • Gebruik van computertaal en rekenmachinetaal

Zie:

Lesmateriaal

Extra informatie

©2004-2024 W.v.Ravenstein