Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
Verhalen

Op WisFaq worden steeds plaatjes weergegeven op de startpagina. Dit is een verzameling van meer dan 200 plaatjes uit het verzameld werk van wisfaq, wiskundeleraar, wiswijzer, ictklas en uit de archieven.

Aan de afbeeldingen hangen samenvattingen, vragen, webpagina's, verzamelingen links en nog veel meer.

Via selectie, lijst of alle verhalen kun je de afbeeldingen en de gekoppelde verhalen bekijken.

Het idee is dat iedereen snel relevante onderdelen terug kan vinden. Je kunt er in een antwoord op een vraag gebruik van maken om te verwijzen naar relevante items in de verzameeling verhalen.

Het systeem bevindt zich momenteel in een experimenteel stadium. Het invoeren van een verhaal werkt ongeveen hetzelfde als bij het invoegen van een grafiek van Desmos.


©2004-2024 W.v.Ravenstein