Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
Systeem

De website heeft z'n beste tijd gehad. Ik ga niet meer achter de feiten aanlopen. 't Was leuk, 't was handig maar nu is het tijd voor iets anders. Ik probeer wel zoveel mogelijk materiaal beschikbaar te maken voor de rest van de mensheid en, waar mogelijk, zoveel mogelijk zaken te hergebruiken.

Ik ben bezig geweest met plaatjes en verhalen. Dat zijn elementen van mijn verzameling websites, leerroutes, lesmateriaal, weblogs, twitter en noem maar op... Ik heb de plaatjes met de verhaaltjes al gebruikt bij wisfaq. MIsschien dat de plaatjes vooral voor de beelddenkers goed uitpakken. Zie je iets? Ga 's kijken en raak afgeleid...:-)


Je kunt hoog springen. Je kunt laag springen. Je kunt ook niet springen. Alles kan altijd beter maar dat gaat nooit vanzelf.

http://www.wiswijzer.nl


©2004-2024 W.v.Ravenstein