Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
Zonder rekenen geen algebra

Zie Re: Herleiden

In zo'n geval is het verreweg het beste om je te richten op de rekenregels. Ga vooral niet handig rekenen. Dat leidt onherroepelijk tot verwarring. Eerst de basis op orde, daarna fröbelen...:-)

©2004-2024 W.v.Ravenstein