Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
de verwachtingswaarde

Toevalsvariabele

Bij een kansexperiment voegt een toevalsvariabele (stochastische variabele, stochast) aan elke uitkomst een getal toe.

Toevalsvariabelen kun je gebruiken om gebeurtenissen kort te noteren, als $P(X=2)$ of $P(1\le X\lt 4)$

Kansverdelingen

Als je aan de waarde van een toevalsvariabele (ook wel stochast genoemd) kansen toekent spreekt men van een kansverdeling.

De kansverdeling van $X$ is een tabel waarin bij elke waarde van $X$ de bijbehorende kans is vermeld.

De som van de kansen in een kansverdeling is 1.

Verwachtingswaarde

De verwachtingswaarde van bijvoorbeelde de winst is wat je verwacht uiteindelijk, gemiddeld  te kunnen halen als je een kansexperiment maar vaak genoeg herhaald.

Berekenen van de verwachtingswaarde E(X)

  1. Stel de kansverdeling op van de toevalsvariabele $X$
  2. Vermenigvuldig elke waarde $k$ van $X$ met de bijbehorende kans
  3. Tel de uitkomsten op en je hebt $E(X)$

Voorbeeld

q10742img1.gif

Bij een loterij zijn 100 loten van €2,- verkocht. Er is één prijs van €50,- en drie prijzen van €10,-

  • Bereken voor een deelnemer de winstverwachting per lot.

Opgave 54 op blz 38

Uitwerking

Neem $U$=uitbetaling en bereken de kans op de verschillende uitbetalingen:

$P(U=50)=\frac{1}{100}=0,01$
$P(U=10)=\frac{3}{100}=0,03$
$P(U=0)=\frac{96}{100}=0,96$

$E(U)=0,01\cdot50+0,03\cdot10+0,96\cdot0=0,80$

©2004-2024 W.v.Ravenstein