Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
uitwerking

Constructie

Snijdt $CP$ met de $z$-as in $R$. Snijdt $RA$ met $EH$ en teken $T$. Teken $PT$ en $AC$.

Teken het vlak $DBFH$ en teken de snijlijn $VW$ van $ACPE$ en $DBFH$.

Snijdt $DF$ met $VW$ en je hebt het snijpunt $S$ gevonden.

q10705img1.gif

Berekening

Teken de doorsnede $DBFH$:

q10705img2.gif

Bereken de lengte van $VF$ en $DW$. Het punt $S$ ligt op $\frac{2}{5}$ van $DF$.

$\overrightarrow {DS} = \frac{2}{5}\left( {\begin{array}{*{20}c} 4\\ 4\\ 4\\ \end{array}} \right) = \left( {\begin{array}{*{20}c} {1\frac{3}{5}}\\ {1\frac{3}{5}}\\ {1\frac{3}{5}}\\ \end{array}} \right)$

$S\left( {1\frac{3}{5},1\frac{3}{5},1\frac{3}{5}} \right)$

©2004-2024 W.v.Ravenstein