Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
2. goniometrische verhoudingen

De sinus, cosinus en tangens

 • $sin(\angle A)=\frac{a}{c}$
 • $cos(\angle A)=\frac{b}{c}$
 • $tan(\angle A)=\frac{a}{b}$

Voorbeeld

q10641img1.gif

In $\Delta ABC$ geldt:

 • $\angle A=30^o$ en $\angle BDC=40^o$
 • $AD=5$

Bereken $BC$ op 1 decimaal nauwkeurig.

Tips en afspraken

Afspraak: benader (tenzij anders gevraagd) hoeken in één decimaal nauwkeurig.

Tip: Reken door met tusssenresultaten zonder af te ronden. Gebruik Ans of de geheugenplaatsen van de GR.

Vergelijkingen bij goniometrische berekeningen

$
\begin{array}{l}
x \cdot \tan (74^\circ ) = (x + 10)\tan (52^\circ ) \\
x \cdot \tan (74^\circ ) = x \cdot \tan (52^\circ ) + 10 \cdot \tan (52^\circ ) \\
x \cdot \tan (74^\circ ) - x \cdot \tan (52^\circ ) = 10 \cdot \tan (52^\circ ) \\
x(\tan (74^\circ ) - \tan (52^\circ )) = 10 \cdot \tan (52^\circ ) \\
x = \frac{{10 \cdot \tan (52^\circ )}}{{\tan (74^\circ ) - \tan (52^\circ )}} \approx 5,80 \\
\end{array}

In een willekeurige driehoek ABC geldt:

q10642img1.gif

Cosinusregel:

 • $a^{2}=b^{2}+c^{2}-2bccos(\alpha)$
 • $b^{2}=a^{2}+c^{2}-2accos(\beta)$
 • $c^{2}=a^{2}+b^{2}-2abcos(\gamma)$

Sinusregel:

 • $\Large\frac{a}{sin(\alpha)}$=$\Large\frac{b}{sin(\beta)}$=$\Large\frac{c}{sin(\gamma)}$

Voorbeeld 1

q10642img2.gif

 • Bereken $\angle B$ in hele graden nauwkeurig.

Uitwerking

$
\begin{array}{l}
\frac{6}{{\sin 35^\circ }} = \frac{9}{{\sin \beta }} \\
6 \cdot \sin \beta = 9 \cdot \sin 35^\circ \\
\sin \beta = \frac{{9 \cdot \sin 35^\circ }}{6} \approx 0,860 \\
\beta \approx 59^\circ \,\,of\,\,\beta \approx 121^\circ \\
\end{array}
$

Die $59^o$ kan je goed zien als je $\Delta ABC$ gaat construeren.

Voorbeeld 2

q10642img3.gif

 • Bereken $\angle P$ in hele graden.

Uitwerking

$
\begin{array}{l}
15^2 = 40^2 + 34^2 - 2 \cdot 40 \cdot 34 \cdot \cos \angle P \\
225 = 1600 + 1156 - {\rm{2720}} \cdot \cos \angle P \\
225 = {\rm{2756 - 2720}} \cdot \cos \angle P \\
2720 \cdot \cos \angle P = {\rm{2531}} \\
\cos \angle P = \frac{{{\rm{2531}}}}{{2720}} \\
\angle P \approx 21^\circ \\
\end{array}
$

©2004-2023 W.v.Ravenstein