Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
voorbeelden

Opgave 1

q10819img1.gif

Het gemiddelde is 6, de standaarddeviatie is 2 en de linkergrens is 4. Bereken op 1 decimaal wat je voor de rechtergrens moet nemen zodat de oppervlakte van het gele gebied gelijk is aan 0,4?

Uitwerking

Gebruik de SOLVER met:

$Eq:NormCD(4,x,2,6)=0,4$

q10819img4.gif

De rechtergrens is $6,3$

Opgave 2

q10819img3.gif

De grens is 8 en de standaarddeviatie is 2. Bereken op 1 decimaal het gemiddelde zodat het gele gebied 60% is?

Uitwerking

Gebruik de SOLVER met:

$NormCD(-10^{99},8,2,x)=0,60$

q10819img5.gif

$\mu=7,5$

Opgave 3

q10819img3.gif

Het gebied rechts van 23 is 0,83. Het gemiddelde is 28. Bereken de standaarddeviatie op 1 decimaal nauwkeurig.

Uitwerking

Gebruik de SOLVER met:

$NormCD(23,10^{99},x,28)=0,83$

q10819img6.gif

$\sigma=19,7$

oppervlakten onder normaalkrommen

©2004-2024 W.v.Ravenstein