Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
inleiding op logistische groei

Een forellenkwekerij heeft een vijver laten aanleggen. Hier worden op t=0 een aantal forellen uitgezet. Er wordt verondersteld dat de groei logistisch zal zijn. Er geldt:

$N = \Large\frac{4800}{1+50,8^{t}}$

Met $N$ het aantal forellen op tijdstip $t$ in maanden.

q7927img7.gif

  1. Hoeveel forellen heeft men uitgezet?
  2. Hoeveel forellen zijn er na 6 maanden?
  3. Na hoeveel maanden zijn er ongeveer 4000 forellen?
  4. Wat is het maximaal aantal forellen?
  5. Wanneer is de groei maximaal?

bron: wiskunde & konijnen

©2004-2024 W.v.Ravenstein