Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
Oplossing week 1

Hoeveel kortste routes zijn er van $D$ naar $L$?
q10778img2.gif

Dat gaat niet in één keer. We kijken eerst maar 's naar de twee rode punten:

q10778img3.gif

Er zijn $
\left( {\begin{array}{*{20}c}
{13}\\
7\\
\end{array}} \right)
$ of $
\left( {\begin{array}{*{20}c}
{13}\\
6\\
\end{array}} \right)
$ manieren om in de rode punten te komen. Als je in zo'n rood punt bent aangekomen dan kan je op $2^3$ manieren in een van de plaatsen $L$ komen.

q10778img4.gif

q10778img5.gif

In totaal zijn er $
2 \cdot \left( {\begin{array}{*{20}c}
{13}\\
7\\
\end{array}} \right) \cdot 2^3
=27.456$ manieren om van $D$ in één van de plaatsen $L$ te komen.

©2004-2023 W.v.Ravenstein