Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
Voorbeelden van contextloze opgaven

In onderstaand overzicht staan voorbeelden van contextloze opgaven die betrekking hebben op referentieniveau 2F en 3F die vanaf 2015 in de rekentoetsen kunnen voorkomen.

−2 + 7 =
−2 – 7 =
2 – 7 =
3,2 – 5,3 =
–5,21 + 10 =

Welk getal hoort op de plaats van de pijl?

q10920img1.gif

Welk getal hoort op de plaats van de pijl?

q10920img2.gif

Welk getal hoort op de plaats van de pijl?

q10920img3.gif

4 x (3 + 2) =
(3 – 2) x 4 =
(8 + 12) : 5 =
53 =
152 =

Welk getal is het grootst? 0,5 0,29 0,099
Welk getal is het kleinst? 2/3 5/6 3/8
Schrijf als kommagetal: 3/100 =
Schrijf als kommagetal: 4/5 =

1,2 x 100 =
0,12 x 10 =
0,12 : 12 =

In onderstaand overzicht staan voorbeelden van contextloze opgaven die een kandidaat naar verwachting niet met een 'handig reken'-strategie zal oplossen en die vanaf 2015 in de rekentoetsen kunnen voorkomen.

268 + 346 =
7 x 168 =
36 x 67 =
912 : 16 =
24,3 + 7,83 =
1,2 × 17 =
7,8 – 5,13 =
20,8 : 1,3 = 

©2004-2023 W.v.Ravenstein