Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
Toets probleemaanpak I

Opgave 1 - Kranten bezorgen

Hugo en Bram bezorgen kranten. Hugo bezorgt 4 kranten per minuut. Bram 5 kranten per minuut. Als Hugo alleen bezorgt duurt het 90 minuten.

  • Hoe lang duurt het als ze samen bezorgen?

Opgave 2 - Kranen

Neem aan dat je een watervat kan vullen met drie verschillende kranen. De kleinste kraan kan het vat vullen in 20 minuten. De middelste kraan kan het vat vullen in 12 minuten. De grootste kraan kan het vat vullen in 5 minuten.

  • Hoe lang duurt het om het vat te vullen als je de drie kranen tegelijkertijd aanzet?

Opgave 3 - Maximale oppervlakte

  • De twee zijden van een gelijkbenige driehoek zijn 15. Bereken exact wat je voor de derde zijde moet nemen zodat de oppervlakte van de driehoek maximaal is?

Opgave 4 - Diagonalen

  • Hoeveel diagonalen heeft een regelmatige 1000-hoek?

Opgave 5 - De wijzers van de klok

  • Bereken (exact) de hoek die de wijzers van de klok maken op 13:09.

Bonusopgave

Jan is vandaag jarig. Precies 12 jaar geleden was zijn moeder 4 keer zo oud als hij. Nu is zij nog maar 2 keer zo oud als Jan.

  • Hoe oud was zijn moeder toen Jan werd geboren?

©2004-2024 W.v.Ravenstein