Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
Oplossing week 5

q73878img1.gif of q73878img2.gif

Om drie kolommen te kiezen uit zes, heb je $ \left( {\begin{array}{*{20}c} 6 \\ 3 \\ \end{array}} \right) = 20 $ mogelijkheden. Om uit een kolom twee flesjes te kiezen, heb je $ \left( {\begin{array}{*{20}c} 4 \\ 2 \\ \end{array}} \right) = 6 $ mogelijkheden. Label de twee rijen waar dan een flesje uit is met a, en de andere met b. Voor de tweede kolom MOET er 1 flesje uit een rij met label a, en 1 flesje uit een rij met label b komen. Dat zijn 4 mogelijkheden. De keuze voor de flesjes uit de derde kolom ligt dan vast. In totaal dus 20·6·4 = 480

Re: Re: Raadsel bak bier

©2004-2023 W.v.Ravenstein