Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
Oplossing week 19

q11142img1.gif

Teken de lijn l door PQ. Snijdt l met BF. Noem het snijpunt S. Teken de lijn k door S en G. Snijdt k met BC en noem het snijpunt R. Teken QR. Teken evenwijdig aan QR de lijn m door G. Het snijpunt van m met EH noem ik T. Teken tenslotte de lijn PT.

©2004-2023 W.v.Ravenstein