4. Symboliek van de vis

Het bekendste verhaal in de bijbel dat gaat over een vis is het verhaal van Jona in het OT. De grote vis doet ons denken aan een zeemonster, een vertegenwoordiger van de dood. Maar de vis laat ook zien dat God met zo'n monster kan ingrijpen: God heerst over de machten van chaos en dood.

q11182img1.gif

In de christelijke traditie is de vis een symbool voor het werk van Jezus.

q11182img2.gif

Discipelen als vissers van mensen. Mensen worden in het NT uitgenodigd om vissers van mensen te worden. De vissers laten hun netten in de steek en gaan Jezus volgen. Wie discipel wordt komt tot zijn of haar bestemming.

q11182img4.gif

Het verhaal van de wonderbare visvangst. Hierbij worden op bijzondere wijze veel vissen gevangen  (Joh.21:1-14). Na een nacht waarin niets werd gevangen wordt op bevel van de opgestane Heer het net opnieuw uitgeworpen. Er blijken 153 grote vissen in de netten te zijn gevangen. Daarna wordt er met de Heer een maaltijd gehouden. Het aantal vissen wijst op de mensen die verzameld worden rondom de Levende.In de tijd dat Johannes zijn evangelie schreef, meende men, dat er 153 vissoorten waren. Johaanes wilde dus tot uitdrukking brengen, dat vanuit alle talen en volken mensen rondom de Levende verzameld zullen worden.

q11182img3.gif

©2004-2020 W.v.Ravenstein