Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
Oplossing week 10

q11251img1.gif

Een cirkel in een vierkant: $
\eqalign{\frac{\pi }
{4} \approx 0,785...}
$
Een vierkant in een cirkel: $
\eqalign{\frac{2}
{\pi } \approx 0,6366...}
$
Een cirkel in een vierkant past beter.

©2004-2023 W.v.Ravenstein