Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
Oplossing week 23

Gevalsonderscheiding
  • Als wat op de blauwe doos staat waar is dan is wat op de rode doos staat ook waar. Dus dat kan het niet zijn.
  • Als wat op de rode doos staat waar is dan moet de auto wel in de gele doos zitten, maar dan is wat op de gele doos staat ook waar, dus de auto zit in de rode doos.
  • In dat geval is alleen wat op de gele doos staat waar.

©2004-2023 W.v.Ravenstein