Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
4. tabellen

Lineaire groei

Bij lineaire groei neemt de hoeveelheid per tijdseenheid met hetzelfde getal toe of af.

Dat getal dat je per tijdseenheid moet optellen heet richtingscoëfficiënt.

Formule

$N=at+b$ met:

  • N: hoeveelheid
  • a: richtingscoëfficiënt
  • b: startwaarde (t=0)
  • t: tijd

Exponentiële groei

Bij exponentiële groei wordt de hoeveelheid per tijdseenheid met hetzelfde getal vermenigvuldigd.

Dat getal waarmee je per tijdseenheid moet vermenigvuldgen heet de groeifactor.

Formule

$N=b·g^t$ met:

  • N: hoeveelheid
  • b: startwaarde (t=0)
  • g: groeifactor
  • t: tijd
q11593img1.gif q11593img2.gif

©2004-2023 W.v.Ravenstein