Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
1. merkwaardige producten

Het merkwaardige product (a+b)(a-b)

  • $(a+b)(a-b)=a^2-b^2$

Je kunt met dit merkwaardig product in één keer het opschrijven van bijvoorbeel $(a+4)(a-4)$, dat is namelijk gelijk aan $a^2-16$

Voorbeeld

$(5x+9)(5x-9)=25x^2-81$

De merkwaardige producten (a+b)2 en (a-b)2

  • $(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$
  • $(a-b)^2=a^2-2ab+b^2$

Omdat $ab$ het product is van $a$ en $b$ heet $2ab$ het dubbele product van $a$ en $b$.

Bij het herleiden van merkwaardige producten mag je tussenstappen weglaten. Je schrijft in één keer op:

$(a+5)^2=a^2+10a+25$

Het dubbele product is $10a$.

Regels om haakjes weg te werken

Voor het wegwerken van haakjes ken je de volgende regels:

Haakjes wegwerken

  • $a(b+c)=ab+ac$
  • $(a+b)(c+d)=ac+ad+bc+bd$
  • $(ab)^2=a^2b^2$

Merkwaardige producten

  • $(a+b)(a-b)=a^2-b^2$
  • $(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$
  • $(a-b)^2=a^2-2ab+b^2$

Voorbeeld

$(3b)^2-(3a+2b)^2=$
$9b^2-(9a^2+12ab+4b^2)=$
$9b^2-9a^2-12ab-4b^2=$
$-9a^2-12ab+5b^2$

DENK AAN DE HAAKJES

Haakjes wegwerken en merkwaardige producten

Bij herleiden gaat machtsverheffen voor vermenigvuldigen. Daarom bereken je bij $4(x-3)^2$ eerste $(x-3)^2$ en daarna vermenigvuldig je alle termen met 4. Denk aan de haakjes...smiley

Voorbeeld

$2(x+3)^2-3(x-1)(x-6)=$
$2(x^2+6x+9)-3(x^2-7x+6)=$
$2x^2+12x+18-3x^2+21x-18=$
$-x^2+33x$

©2004-2023 W.v.Ravenstein