Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
0. voorkennis

Periodieke verbanden

Kenmerken van een periodiek verband:

  • periode=de kortste tijd die het duurt tot herhaling optreedt
  • evenwichtsstand=(hoogste stand + laagste stand)/2
  • amplitude=(hoogste stand-laagste stand)/2

Voorbeeld

q131img9.gif

  • Lees de periode, de evenwichtsstand en amplitude af

Antwoorden

  • De periode is 5
  • De evenwichtsstand is 1
  • De amplitude is 2

Bijzonder rechthoekige driehoeken en goniometrische verhoudingen

Er zijn twee verschillende tekendriehoeken: de 45°-45°-90°-driehoek en de 30°-60°-90°-driehoek.

Deze driehoeken kan je beschouwen als de helft van een vierkant resp. de helft van een gelijkzijdige driehoek. De zijden van deze driehoeken hebben bijzondere verhoudingen.

q2990img2.gif

Met behulp van de driehoeken zijn de sinus, cosinus en de tangens van de hoeken 30°, 45° en 60° makkelijk te 'onthouden'.

q11649img1.gif

©2004-2024 W.v.Ravenstein