Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
2. radialen

Een hoek in radialen is de hoek uitgedrukt in de lengte van het cirkelboogje dat de 'hoek bestrijkt'.
Een complete cirkel heeft een omtrek van 2$\pi$, dus een hoek van 30° komt overeen met $\frac{30}{180}$-ste deel van een halve cirkel en dat is $\frac{1}{6}\pi$.
q6524img3.gif q6524img4.gif

De sinus van 30° is een half en de cosinus 60° is ook een half. Je kunt dat makkelijk onthouden als je bedenkt dat in een 30-60-90-driehoek de lengte van de kortste zijde precies de helft is van de schuine zijde. De 'andere' bijzondere driehoek is de 45-45-90-driehoek.

q6524img5.gif

Daarmee kan je de sinus, cosinus en tangens van een aantal bijzondere hoeken makkelijk onthouden.

q6525img1.gif

graden en radialen op je grafische rekenmachine

opgave A20 uit HAVO wiskunde B deel 2 goniometrie

©2004-2023 W.v.Ravenstein