2. radialen

Een hoek in radialenis de hoek uitgedrukt in de lengte van het cirkelboogje dat de 'hoek bestrijkt'.
Een complete cirkel heeft een omtrek van 2$\pi$, dus een hoek van 30 komt overeen met $\frac{30}{180}$-ste deel van een halve cirkel en dat is $\frac{1}{6}\pi$.
q6524img3.gif q6524img4.gif

De sinus van 30 is een half en de cosinus 60 is ook een half. Je kunt dat makkelijk onthouden als je bedenkt dat in een 30-60-90-driehoek de lengte van de kortste zijde precies de helft is van de schuine zijde. De 'andere' bijzondere driehoek is de 45-45-90-driehoek.

q6524img5.gif

Daarmee kan je de sinus, cosinus en tangens van een aantal bijzondere hoeken makkelijk onthouden.

q6525img1.gif

graden en radialen op je grafische rekenmachine

opgave A20 uit HAVO wiskunde B deel 2 goniometrie

©2004-2020 W.v.Ravenstein