Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
7. grafieken veranderen

Grafieken vermenigvuldigen en verschuiven

Je kunt de grafiek van een machtsfunctie naar links, naar rechts, naar onderen of naar boven verschuiven. Daarnaast kan je de grafiek vermenigvuldigen met een factor ten opzichte van de x-as. Hieronder zie daar voorbeelden van.

q6900img1.gif

3 naar links verschuiven
vervang 'x' door 'x+3'

q6900img2.gif

2 naar rechts verschuiven
vervang 'x' door 'x-2'

q6900img3.gif

3 omlaag verschuiven
trek er 3 van af

q6900img4.gif

2 omhoog verschuiven
tel er 2 bij op

q6900img5.gif

vermenigvuldigen met een factor $
\frac{1}
{2}
$
alles wordt de helft

q6900img6.gif

vermenigvuldigen met een factor 2
alles wordt 2 keer zo groot

©2004-2024 W.v.Ravenstein