Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
oefeningen routes in een rooster

Opgave 1

Bereken het aantal kortste routes van S naar F.

q8135img3.gif

Opgave 2

Bereken het aantal kortste routes van S naar F.

q8135img6.gif

Opgave 3

Bereken het aantal kortste routes van A naar B.

q8135img2.gif

(eindexamenvraagstuk)

Opgave 4

Op hoeveel manieren kun je het woord ROOSTER in de figuur hiernaast van boven naar beneden via de verbindingslijntjes lezen?

q8135img1.gif

Opgave 5

Hoeveel verschillende kortste routes zijn er van A naar B?

Opgave 6

q8135img7.gif

In de figuur hierboven zie je een tekening van het bord van Galton. Er valt boven een knikker in en die rolt op de bovenste pin. De knikker heeft een even grote kans om naar links als om naar rechts te vallen. Vervolgens valt de knikker weer op de volgende pin, weer met een even grote kans om naar rechts of naar links te vallen. Zo zoekt de knikker zijn weg door het bord naar beneden om uiteindelijk in één van de vakjes 0 t/m 5 te belanden.

Hoeveel routes zijn er naar 0, 1, 2, 3, 4 en 5?


Deze opgaven komen van http://www.hhofstede.nl©2004-2024 W.v.Ravenstein