Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
een voorbeeld

Je ziet hier een graaf met de punten $A$, $B$ en $C$. Er zijn tussen de punten verschillende wegen. Sommige van die wegen zijn éénrichtingsverkeer.

q12020img1.gif

Je kunt bij deze graaf een directe-wegen-matrix opstellen. Hierin kan je dan aangeven hoeveel directe verbindingen er zijn tussen de verschillende punten. Dat ziet er dan zo uit:

$\begin{array}{*{20}c}M&{\begin{array}{*{20}c}{van}\\{\begin{array}{*{20}c}A&B&C\\\end{array}}\\\end{array}}\\{\begin{array}{*{20}c}{naar}&{\begin{array}{*{20}c}A\\B\\C\\\end{array}}\\\end{array}}&{\left({\begin{array}{*{20}c}1&2&1\\2&0&2\\3&4&0\\\end{array}}\right)}\\\end{array}$

Er zijn (bijvoorbeeld) 4 directe wegen van $B$ naar $C$, maar er zijn 2 directe wegen van $C$ naar $B$.

M in het kwadraat

Je kunt $M$ met zichzelf vermenigvuldigen:

$M^2=\left({\begin{array}{*{20}c}1&2&1\\2&0&2\\3&4&0\\\end{array}}\right)\times\left({\begin{array}{*{20}c}1&2&1\\2&0&2\\3&4&0\\\end{array}}\right)=\left({\begin{array}{*{20}c}8&6&5\\8&{12}&2\\{11}&6&{11}\\\end{array}}\right)$

Dat geeft:

$\begin{array}{*{20}c}{M^2}&{\begin{array}{*{20}c}{van}\\{\begin{array}{*{20}c}A&B&C\\\end{array}}\\\end{array}}\\{\begin{array}{*{20}c}{naar}&{\begin{array}{*{20}c}A\\B\\C\\\end{array}}\\\end{array}}&{\left({\begin{array}{*{20}c}8&6&5\\8&{12}&2\\{11}&6&{11}\\\end{array}}\right)}\\\end{array}$

De getallen in $M^2$ geven het aantal tweestapswegen. Hoe kan je dat controleren?

Volgens matrix $M^2$ zijn er $8$ tweestapswegen van $A$ naar $A$. Dit getal komt van deze vermenigvuldiging (rij×kolom):

$1·1 + 2·2 + 1·3 = 1 + 4 + 3 = 8$

Wat reken je dan precies uit?

  • Er is $1$ manier om van $A$ naar $A$ te gaan. Er zijn dan $1·1=1$ manieren om in twee stappen van $A$ naar $A$ te gaan.
  • Er zijn $2$ manieren om van $A$ naar $B$ te gaan en er zijn $2$ manieren om van $B$ naar $A$ te gaan. Om in twee stappen van $A$ naar $A$ te gaan (via $B$) kan dan op $2·2=4$ manieren.
  • Er zijn $3$ manieren om van $A$ naar $C$ te gaan en er is $1$ manier om van $C$ naar $A$ te gaan. Om in twee stappen van $A$ naar $A$ te gaan (via $C$) kan dan op 1·3=3 manieren.

In totaal kan je dus op 1+4+3=8 manieren van $A$ naar $A$ in twee stappen.

  • 't Is een nuttige oefening om die 8 routes even na te lopen...

©2004-2024 W.v.Ravenstein