Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
centrummaten uitgewerkt

Voorbeeld

Gegeven de volgende klassenindeling:

q7912img1.gif
  • bereken de 3 centrummaten

Uitwerking

Om het gemiddelde uit te rekenen moet je bij frequentietabellen altijd de klassenmiddens gebruiken. Je gaat er als het ware van uit dat het klassenmidden van een klasse het gemiddelde van die klasse is.

q7912img2.gif

Hier gaat het om leeftijd! Mensen van 15 jaar oud variëren in leeftijd van 15 tot (net geen) 16 jaar oud. Dus het klassenmidden is 15,5.

Wat is hier nu de mediaan?
Je hebt hier te maken met 66 getallen.
De mediaan is het gemiddelde van het 33-ste en 34-ste getal. De mediaan zit in klasse 14, dus tussen 14 en 15 jaar.

De modale klasse is 14.

©2004-2023 W.v.Ravenstein