Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
een ander voorbeeld

q6807img1.gifIn de graaf hiernaast stellen de punten steden A, B en C voor en de lijnen directe wegen tussen die steden.

De pijltjes geven aan dat je zo'n weg maar in één richting kunt gebruiken.

Dit is een voorbeeld van een gerichte graaf.

  1. Op hoeveel manieren kan je van A via B naar C?
  2. Op hoeveel manieren kan je van C via B naar A?
  3. Op hoeveel manieren kan je in drie stappen van A naar A?

©2004-2023 W.v.Ravenstein