Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
waarom zou je wortels vereenvoudigen en herleiden?

Het is gebruikelijk om bij wortels geen breuken onder het wortelteken te laten staan en ook geen wortels in de noemer te laten staan. Net als bij alle 'gewoonten' zou je natuurlijk af kunnen vragen waar dat dan wel voor nodig is? Wat is daar nu het nut van?

De bedoeling is om een eenduidige notatie van hetzelfde getal te hebben. Verschillende antwoorden die allemaal hetzelfde zijn:

$
{\frac{1}
{2}\sqrt {18} }
$
$
{\sqrt {4\frac{1}
{2}} }
$
$
\large {\frac{3}
{{\sqrt 2 }}}
$

Maar ja... dat is niet echt handig. Met de afspraken 'geen breuken onder de wortel' en 'geen wortels in de noemer' kan je 2 van de drie antwoorden al 'afkeuren'.

$
\eqalign{
& \sqrt {4\frac{1}
{2}} = \sqrt {\frac{9}
{2}} = \frac{{\sqrt 9 }}
{{\sqrt 2 }} = \frac{3}
{{\sqrt 2 }} \cr
& \frac{3}
{{\sqrt 2 }} \cdot \frac{{\sqrt 2 }}
{{\sqrt 2 }} = \frac{{3\sqrt 2 }}
{2} = 1\frac{1}
{2}\sqrt 2 \cr}
$

Het antwoord $
{\frac{1}
{2}\sqrt {18} }
$ is niet goed omdat je $
{\sqrt {18} }
$ nog kan vereenvoudigen:

$
\frac{1}
{2}\sqrt {18} = \frac{1}
{2}\sqrt {9 \cdot 2} = \frac{1}
{2} \cdot 3 \cdot \sqrt 2 = 1\frac{1}
{2}\sqrt 2
$

Als 'iedereen zich aan de regels houdt' dan krijgt iedereen hetzelfde antwoord. Dat is dus best een handige afspraak. Stel je voor dat je een ingewikkelde vergelijking oplost en je hebt als antwoord gevonden hebt dat het $
\sqrt {450}
$ moet zijn. Je kijkt in je antwoordenboekje en daar staat er heel vrolijk dat het $
15\sqrt 2
$ moet zijn. Nu weet je dat 't hetzelfde is, maar als je dat niet zou weten? Dat is niet goed voor je zelfvertrouwen...

©2004-2024 W.v.Ravenstein