0. voorkennis

Data invoeren

In de module Data invoeren leer je:

 • wat zijn rijen, kolommen en cellen?
 • wat wordt er bedoel met de termen rekenboek, rekenblad en tabblad?
 • hoe kan je handig data invoeren in rijen en kolommen?
 • hoe selecteer je cellen?
 • hoe kun je de inhoud van cellen verplaatsen?
 • hoe gebruik je de vulgreep?
 • hoe maak je cellen op?

Rekenen met Excel

In de module formules en vergelijkingen leer je wat absolute verwijzingen en wat relatieve verwijzingen naar cellen zijn  en hoe je deze gebruikt.

Excel kent een groot aantal functies: som, aantal, gemiddelde, mediaan, min, max, afronden, stdev.p, kwartielen, enz.

Diagrammen

In de module Diagrammen leer je hoe je in Excel allerlei grafieken kunt maken. Bekende diagrammen zijn lijn-, stapel-, stapel-, en cirkeldiagrammen:

 • een passende grafiektitel
 • duidelijke informatie bij de assen en/of een legenda
 • een geschikte schaalverdeling met eventueel roosterlijnen
 • logisch kleurgebruik
q12254img1.gif
extra opdracht Excel

©2004-2020 W.v.Ravenstein