4. onderzoeken

Statistisch onderzoek

Bij statistisch onderzoek probeer je antwoord op een vraag te vinden door het verzamelen, verwerken en interpreteren van gegevens.

De statistiek hpoudt zich bezig met methoden en technieken voor het verzamelen van gegevens en ook het verwerken, analyseren en presenteren daarvan

Fasen in een statisch onderzoek

 • het onderzoeksontwerp
 • het verzamelen van gegevens
 • het verwerken en analyseren van de verzamelde gegevens
 • het trekken van conclusies

Het onderzoeksontwerp

In het onderzoeksontwerp komen onderstaande punten en fasen voor:

 • onderzoeksonderwerp
 • probleemstelling
 • hoofdvraag
 • deelvragen formuleren
 • welke variabelen spelen een rol
 • hoe verzamel je de gegevens
 • relevantie
 • haalbaarheid
 • populatie bepalen

Gegevens verzamelen

Om antwoorden te vinden op de onderzoeksvragen verzamel je gegevens. Er zijn verschillende manieren om aan gevens te komen:

Een veelgebruikte methode om gegevens te verzamelen is de enquete. Het opstellen van een goede vragenlijst is niet zo eenvoudig. Deelnemers aan een enquete worden respondenten genoemd.

Tips

Een aantal tips van het CBS voor het maken en afnemen van een enquete:

 1. Geef duidelijk aan over welke periode de vraag gaat
 2. Stel één vraag per vraag
 3. Maak korte vragen en zinnen
 4. Geef niet je eigen mening in vragen
 5. Geef een keuze uit antwoorden
 6. Zorg dan de antwoordmogelijkheden elkaar niet overlappen
 7. Zoek je respondenten op een logische plek
 8. Maak je vragenlijst niet te lang

CBS

©2004-2020 W.v.Ravenstein