Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
verzamelde voorbeelden

Voorbeeld 1

30 leerlingen maken een dictée. Eén persoon scoort het slechtst met 13 fouten. Toon aan dat er ten minste 3 studenten in deze groep hetzelfde aantal fouten maakten.

©2004-2024 W.v.Ravenstein