Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
Examenstand

Vanaf 2016 stelt het CvTE aanvullende eisen voor het gebruik van grafische rekenmachines tijdens de centrale eindexamens.

  • Een grafische rekenmachine is vanaf CE 2016 alleen toegestaan als het geheugen wordt gewist door een RESET. Als de rekenmachine al een examenstand heeft, dan moet die worden gebruikt.
  • In 2017 blijft deze voorwaarde gehandhaafd, evenals in 2018 op vwo.
  • Vanaf 2018 op havo en 2019 op vwo zijn alleen nog grafische rekenmachines toegestaan voorzien van de EXAMENSTAND.

Zie ook:


q12597img1.gif

q12597img2.gif


Controleren tijdsaanduiding

Als de indicator snel knippert dan is de GR niet langer dan een kwartier in de examenstand gezet. Daarna kan je met ALPHA-min controleren hoeveel tijd de GR nog in de examenstand zal blijven staan.


Examenstand

Druk tegelijk op [cos][7][AC]

©2004-2024 W.v.Ravenstein