Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
kritisch denken

Kritisch denken

een eigen, onderbouwde visie of mening formuleren

effectief redeneren en formuleren

informatie interpreteren, analyseren en synthetiseren

hiaten in kennis signaleren

betekenisvolle vragen stellen

kritisch reflecteren op het eigen leerproces

open staan voor alternatieve standpunten

©2004-2024 W.v.Ravenstein