Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
ICT-basisvaardigheden

Digitale geletterdheid

ICT effectief, efficiënt en verantwoord gebruiken

basiskennis van ICT en 'computational thinking' (oplossen van problemen met ICT)

mediawijsheid; bewust, kritisch en actief omgaan met media

informatiebehoefte signaleren en analyseren,  relevante informatie zoeken, selecteren, verwerken en gebruiken

©2004-2024 W.v.Ravenstein