Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
communiceren

Communiceren

effectief en efficiënt een boodschap overbrengen en ontvangen

doelgericht informatie uitwisselen

communicatieve situaties en technieken hanteren

communicatiemiddelen en -strategieën hanteren

inzicht in de mogelijkheden die ICT biedt om effectief te communiceren

©2004-2023 W.v.Ravenstein