Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
statistiek

'Statistiek is de wetenschap van het verzamelen, organiseren en interpreteren van numerieke feiten, die gegevens of data worden genoemd.'
(Uit: Statistiek in de Praktijk, David S. Moore / George P. McCabe, 1994)

  • Soorten variabelen
  • Populatie en steekproef
  • Centrum- en spreidingsmaten
  • Grafische weergave van data
  • Verdelingen
  • Betrouwbaarheidsintervallen
  • Het formuleblad

Zie ook:

 

©2004-2024 W.v.Ravenstein