Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
Goniometrie 5Hb

Take a tour of trigonometry using degrees or radians! Look for patterns in the values and on the graph when you change the value of theta. Compare the graphs of sine, cosine, and tangent.

q13089img1.gif

https://phet.colorado.edu/sims/html/trig-tour/latest/trig-tour_en.html

©2004-2024 W.v.Ravenstein