Ontwerp

q13143img1.gif

  • Expliciteren van de leerdoelen
  • Welke producten gaan de leerlingen maken?
  • Hoeveel tijd gaan leerlingen aan de opdracht besteden?
  • Wat zijn de beschikbare hulpmiddelen?
  • Wat voor lesmateriaal heb je nodig?
  • Hoe stel je de beoordelingscriteria vast?
  • Welk bronnen ga je gebruiken?

©2004-2022 W.v.Ravenstein