Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
Ontwerp

q13143img1.gif

  • Expliciteren van de leerdoelen
  • Welke producten gaan de leerlingen maken?
  • Hoeveel tijd gaan leerlingen aan de opdracht besteden?
  • Wat zijn de beschikbare hulpmiddelen?
  • Wat voor lesmateriaal heb je nodig?
  • Hoe stel je de beoordelingscriteria vast?
  • Welk bronnen ga je gebruiken?

©2004-2024 W.v.Ravenstein