Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
Antwoorden


De eenheidscirkel

Vraag 1

 1. 30$^o$ immers $\frac{1}{6}\pi$ is $\frac{1}{6}$ van 180$^o$=30$^o$
 2. $\frac{5}{6}\pi$, $2\frac{1}{6}\pi$ of $2\frac{5}{6}\pi$, maar ook $-1\frac{1}{6}\pi$ of $-1\frac{1}{6}\pi$, enz.
 3. De sinus van $8\frac{5}{6}\pi$ is gelijk aan $\frac{1}{2}$. Het is immers modulo $2\pi$.
 4. $\cos(1\frac{3}{4}\pi)=\frac{1}{2}$ en $\cos(-\frac{1}{4}\pi)=\frac{1}{2}$. Deze hoeken zijn niet gelijk aan elkaar.
 5. Dat is onzin. Er zijn oneindig veel hoeken met dezelfde waarde van de sinus.

Vraag 2

 1. $\sin(\frac{2}{3}\pi)=\frac{1}{2}\sqrt{3}$ en $\cos(\frac{2}{3}\pi)=-\frac{1}{2}$.
 2. Dat is $\frac{1}{4}\pi$.
 3. Dat is geen toeval...
  q13222img1.gif
  Als de gele hoek gelijk is aan $a$ dan is de blauwe hoek gelijk aan $\pi-a$ en dat is samen gelijk aan $\pi$.
 4. Je weet dan dat $\alpha+\beta=\pi+k\cdot2\pi$ met $k=\{..., -2, -1, 0, 1, 2, ....\}$
 5. Je weet dan dat $\alpha+\beta=k\cdot2\pi$ met $k=\{..., -2, -1, 0, 1, 2, ....\}$

Vraag 3

 1. $\sin \left( \alpha  \right) = \frac{1}{2}\sqrt 3  \Rightarrow \alpha  = \frac{1}{3}\pi  + k \cdot 2\pi  \vee \alpha  = \frac{2}{3}\pi  + k \cdot 2\pi $. Er zijn twee oneindige verzamelingen van oplossingen.
 2. Zie a.
 3. $\cos \left( \beta  \right) = \frac{1}{2}\sqrt 3  \Rightarrow \beta  = \frac{1}{6}\pi  + k \cdot 2\pi  \vee \beta  =  - \frac{1}{6}\pi  + k \cdot 2\pi $

Vraag 4

 1. $\cos \left( \alpha  \right) = \frac{1}{2} \Rightarrow \alpha  = \frac{1}{3}\pi  + k \cdot 2\pi  \vee \alpha  =  - \frac{1}{3}\pi  + k \cdot 2\pi $
 2. $\sin \left( \alpha  \right) =  - \frac{1}{2}\sqrt 2  \Rightarrow \alpha  = 1\frac{1}{4}\pi  + k \cdot 2\pi  \vee \alpha  = 1\frac{3}{4}\pi  + k \cdot 2\pi $
 3. $\sin \left( \alpha  \right) = 0 \Rightarrow \alpha  = k \cdot \pi $
 4. $\cos \left( \alpha  \right) = 1 \Rightarrow \alpha  = k \cdot 2\pi $
 5. $\sin \left( \alpha  \right) =  - 1 \Rightarrow \alpha  = 1\frac{1}{2}\pi  + k \cdot 2\pi $
 6. $\sin \left( \alpha  \right) = \cos \left( {2\frac{1}{2}\pi } \right) \Rightarrow \sin \left( \alpha  \right) = 0 \Rightarrow \alpha  = k \cdot \pi $
Grafieken van goniometrische functies
 1. de evenwichtsstand=2, de amplitude=3, de periode=3 en de verticale verschuiving is 2
 2. er geldt $d=\frac{1}{2}$, je moet kijken naar $-\sin(...)$ en die 'start' in het punt $(\frac{1}{2},2)$
 3. $g(x)=3+2\cdot\sin(\frac{2\pi}{6}(x+1))$
 4. $y=-1-3\cdot\sin(\frac{3\pi}{7}(x+2)$
Karakteristieke eigenschappen

Vraag 2

 1. $y=1+2\cdot\sin(\frac{2\pi}{5}(x-3))$
 2. $y=1-2\cdot\sin(\frac{2\pi}{5}(x-\frac{1}{2}))$
 3. $y=1+2\cdot\cos(\frac{2\pi}{5}(x-4\frac{1}{4}))$
Transformaties van grafieken

Opdracht 1

$y = \sin (x)$

 • Vermenigvuldigen met $\frac{1}{3}$ t.o.v. de $y$-as:

$y = \sin (3x)$

 • verschuif de grafiek 1 naar rechts:

$y = \sin (3(x - 1))$

 • vermenigvuldig met $-3$ t.o.v. de $x$-as:

$y =  - 3 \cdot \sin (3(x - 1))$

 • verschuif de grafiek 2 omhoog:

$y = 2 - 3 \cdot \sin (3(x - 1))$

De evenwichtsstand is: y=2, de amplitude is 3 (niet -3), de periode is $\frac{2\pi}{3}$ en de coördinaten van het beginpunt zijn (1,2)

Opdracht 2

$\eqalign{y = \pi  + \pi  \cdot \sin \left( {\frac{1}{\pi }\left( {x + \pi } \right)} \right)}$

q13222img2.gif

Goniometrische vergelijkingen oplossen
Opdracht
 1. $
  \sqrt 2  \cdot \sin (2x - \pi ) = 1
  $
  $
  \sin (2x - \pi ) = \frac{1}{2}\sqrt 2
  $
  $
  2x - \pi  = \frac{1}{4}\pi  + k \cdot 2\pi
  $ of $
  2x - \pi  = \frac{3}{4}\pi  + k \cdot 2\pi
  $
  $
  2x = 1\frac{1}{4}\pi  + k \cdot 2\pi
  $ of $
  2x = 1\frac{3}{4}\pi  + k \cdot 2\pi
  $
  $
  x = \frac{5}{8}\pi  + k \cdot \pi
  $ of $
  x = \frac{7}{8}\pi  + k \cdot \pi
  $
 2. $
  2\cos \left( {2x - \frac{1}{3}\pi } \right) = \sqrt 3
  $
  $
  \cos \left( {2x - \frac{1}{3}\pi } \right) = \frac{1}{2}\sqrt 3
  $
  $
  2x - \frac{1}{3}\pi  = \frac{1}{6}\pi  + k \cdot 2\pi
  $ of $
  2x - \frac{1}{3}\pi  =  - \frac{1}{6}\pi  + k \cdot 2\pi
  $
  $
  2x = \frac{1}{2}\pi  + k \cdot 2\pi
  $ of $
  2x = \frac{1}{6}\pi  + k \cdot 2\pi
  $
  $
  x = \frac{1}{4}\pi  + k \cdot \pi
  $ of $
  x = \frac{1}{{12}}\pi  + k \cdot \pi
  $
 3. $
  \sin (x)\cos (x) - \sin (x) = 0
  $
  $
  \sin (x)\left( {\cos (x) - 1} \right) = 0
  $
  $
  \sin (x) = 0
  $ of $
  \cos (x) - 1 = 0
  $
  $
  x = k \cdot \pi
  $ of $
  \cos (x) = 1
  $
  $
  x = k \cdot \pi
  $ of $
  x = \frac{1}{2}\pi  + k \cdot \pi
  $
  $
  x = k \cdot \frac{1}{2}\pi
  $
 4. $
  \sin ^2 (x) = \frac{1}{2}
  $
  $
  \sin (x) =  - \sqrt {\frac{1}{2}}
  $ of $
  \sin (x) = \sqrt {\frac{1}{2}}
  $
  $
  \sin (x) =  - \frac{1}{2}\sqrt 2
  $ of $
  \sin (x) = \frac{1}{2}\sqrt 2
  $
  $
  x = 1\frac{1}{4}\pi  + k \cdot 2\pi
  $ of $
  x = 1\frac{3}{4}\pi  + k \cdot 2\pi
  $ of $
  x = \frac{1}{4}\pi  + k \cdot 2\pi
  $ of $
  x = \frac{3}{4}\pi  + k \cdot 2\pi
  $
  $
  x = \frac{1}{4}\pi  + k \cdot \frac{1}{2}\pi
  $
Toepassingen en probleemaanpak

Opdracht 1

 • $\eqalign{h = 22 + 20 \cdot \sin \left( {\frac{{2\pi }}{{60}}t} \right)}$

Opdracht 2

 • De evenwichtslijn: $a=\frac{25+9}{2}=17$
 • De amplitude: $b=25-17=8$
 • De periode is 365 dagen. Dus $c=\frac{2\pi}{365}$
 • 'Stijgend door de evenwichtsstand' op 91 dagen voor $T_{max}$.
  $d=201-91=110$

...finito...!

De formule:

 • $
  \eqalign{T = 17 + 8 \cdot \sin \left( {\frac{{2\pi }}{{365}}\left( {n - 110} \right)} \right)}
  $

Opdracht 3

q77684img2.gif

Bij benadering:

 • $a=14$
 • $b=10$
 • $\eqalign{c=\frac{2\pi}{12}}$
 • $d=4$

De formule wordt:

$
\eqalign{h(t) = 14 + 10\sin \left( {\frac{{2\pi }}{{12}}\left( {t - 4} \right)} \right)}
$

©2004-2023 W.v.Ravenstein